Invånarnas inflytande i Gävleborgs Landsting

Gävleborgs landsting finns till för Gävleborgs invånare. Därför är invånarnas åsikter, erfarenheter, tankar och synpunkter väldigt viktiga och värdefulla i landstingets arbete. Det finns flera olika sätt att komma i kontakt med landstinget och framföra sina åsikter. På landstingets hemsida kan du följa vad de olika politikerna tycker i olika frågor och du hittar alla kontaktuppgifter till landstingsråd, oppositionsråd samt olika gruppledare och tjänstemän. På hemsidan finns även utförlig information om landstingets verksamheter och där kan du även kommentera och debattera aktuella ämnen.

 

Påverka genom att lämna i medborgarförslag
Alla Gävleborgs medborgare är välkomna att lämna in egna förslag till landstingets förtroendevalda. Det som krävs för att man ska kunna lämna in ett så kallat medborgarförslag är att man är folkbokförd i en kommun som ligger i Gävleborgs län. Förslaget ska lämnas in skriftligt och vara undertecknat av antingen en eller flera personer. Det finns en speciell blankett på Landstingets hemsida som man kan ladda ner. Där kan du fylla i ditt förslag, som du sedan skriver ut och skickar med post till Gävleborgs Landsting. Kanske att just din idé går vidare och blir verklighet.

 

Allas röster ska höras
Barn och unga är vår framtid. De är också ofta fulla av idéer och de tänker fritt och stort. I Gävleborg Landsting finns en uttalad målsättning att barn och ungas uppväxt ska genomsyras av delaktighet och inflytande. Det finns en utförlig lokal strategi som följs för att nå det målet. När barn och unga omges av vuxna som släpper in och involverar dem så händer spännande saker, dörrar öppnas och samhället utvecklas. Ett av Landstingets projekt för att inkludera unga är initiativet Ungdomsdialog. En annan målsättning med projekt är även att inspirera politiker och tjänstemän att hitta nya sätt och attityder i mötet med regionens barn och unga. Vården är ett av landstingets viktigaste ansvarsområden och här är invånarnas möjlighet att göra sina röster hörda väldigt viktig. Som patient har man rätt att alltid och utan undantag bemötas professionellt och med respekt. Om man inte är nöjd med den vård eller det bemötande man fått är det viktigt att höra av sig. I första hand kan man vända sig direkt till vårdpersonalen. Har man allvarliga klagomål kan man exempelvis vända sig till Patientnämnden.

Invånarnas inflytande i Gävleborgs Landsting 1

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit