Kultur i Gävleborg

Landstinget förknippas ofta framför allt med funktioner som vård och omsorg. Men Gävleborgs landsting har även ett stort ansvar för kulturen i länet. Landstingets kulturverksamhet har tidigare bestått av tre olika grenar; Musik Gävleborg, Länsbibliotek Gävleborg och Länskultur Gävleborg. Idag har alla de olika verksamheterna samlats under paraplyinitiativet Kulturutveckling. Mycket av de pengar landstinget lägger på kultur går till verksamheter utanför landstinget, som till exempel Gävleborgs Folkteater, Gävleborgs Länsmuseum, Hälsinglands museum och Gävleborgs arkiv. Landstinget ger även organisationsstöd, föreningsstöd och utvecklingsbidrag till många olika sorters ideella verksamheter. Det ekonomiska stödet går till verksamheter som på olika sätt bidrar till regionens kulturella utveckling, tillgänglighet och mångfald.

 

Musik och dans i Gävleborg
Mångfald är ett av landstingets ledord när det kommer till musik och dans i regionen. Målsättningen för landstinget är att alla, oavsett bakgrund och ålder, ska få ta del av ett brett och spännande utbud av musik och dans. Exempel på dans- och musikarrangemang som hållits i Gävleborg är Yam Session och koreografitävlingen Skapa Dans, där unga koreografer tävlar med sina egna dansnummer. Landstinget ordnar konserter och festivaler inom många olika genrer. Barn och ungdomar är prioriterade och en målsättning är att alla barn och unga som går i skolan varje läsår ska erbjudas minst en kulturell upplevelse under skoltid.

 

Stipendier i och priser för att främja kulturen
Varje år delar Gävleborgs landsting ut stipendier och priser med syfte att stärka, stötta och främja den kulturella utvecklingen och mångfalden i regionen. Pristagarna och stipendiaterna är i första hand enskilda personer som antingen är bosatta i Gävleborgs län eller som på något sätt har en stark anknytning till regionen. Varje år delas tre till sex arbetsstipendium ut till personer som gjort en insats för kulturen. Dessutom delas det varje år ut två kulturpriser för att hedra personer som gjort en för länet värdefull kulturgärning. Ansökningar om stipendier och nomineringar till priser ska lämnas in till Landstinget på våren. I Gävleborg finns tre folkhögskolor som alla erbjuder ett stort antal kurser med kulturella och konstnärliga profiler. En ligger i Bollnäs, en ligger i Gysinge och den sista ligger i Färnebo.

Kultur i Gävleborg 1

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit