Miljö i Gävleborg

Landstinget i Gävleborg har formulerat fem olika övergripande målområden som man kommer att fokusera på i sitt miljöarbete. De olika fokusområdena har formulerats utifrån Landstingets egna aktiviteter och hur de påverkar miljön. Det handlar bland annat om verksamheter som rör energi, kemikalier och läkemedel, varor/produkter samt transporter och klimat. Intresset för miljö ökar hela tiden i samhället och för den som vill hålla sig informerad om miljön och miljöinsatser finns det flera bra tv-kanaler. Bland annat Canal Digital erbjuder tv via parabol och via dem kan du säkerligen hitta intressanta miljöprogram. Det finns också mängder av litteratur för den som vill förkovra sig ytterligare. För information med lokal anknytning är internet en bra källa. De senaste åren har även flera magasin och tidskrifter lanserats som fokuserar på miljöfrågor.

 

 

Mätbara mål
De mål som landstinget i Gävleborg har satt upp för sitt miljöarbete kommer var och ett att mätas mot en eller flera på förhand fastställda miljöindikatorer. Arbetet drivs även av en bakomliggande vilja att värna miljön för att förebygga ohälsa och för att skapa förutsättningar för en god ekonomi. Genom att ta hand om vår miljö och natur gör vi regionen attraktiv för ny arbetskraft och för människor som vill flytta till en vacker, ren och sund miljö. Ren luft, rena vatten och frisk natur är en enormt värdefull tillgång som måste värnas och skyddas. På Länsstyrelsen hemsida finns läsvärd information om det regionala miljöarbetet.

 

Miljöpolicy
Landstinget i Gävleborg verkar aktivt för en ekologiskt hållbar utveckling i regionen. Kommunala verksamheter ska bedrivas på ett sätt som inte skadar människors hälsa och livsmiljö och som främjar möjligheterna att leva ett gott och sunt liv i Gävleborg. Målsättningen är att hushålla med resurser och att successivt övergå till mer miljöanpassade lösningar på alla områden. Det finns många olika sätt att arbeta med miljöfrågor på. Ett sätt är att ta med miljöperspektivet i upphandlingar, så att man i möjligaste mån köper in de tjänster och varor som är ekologiskt hållbara. Ett annat sätt är att alltid göra miljöanalyser innan man fattar några beslut. En annan viktig aspekt är att bedriva ett utbildningsarbete där man uppmärksammar och kommunicerar miljöns betydelse för människors hälsa.

Miljö i Gävleborg 2

 

Comments are closed.

 
 
 
 
petit